Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia

Andres Andresen on õppinud ajalugu Tartu ja Tübingeni ülikoolis ning kaitsnud 2004. aastal doktorikraadi Tartus (Luterlik territoriaalkirik Eestimaal 1710-1832. Riigivõimu mõju kirikuvalitsemisele, institutsioonidele ja -õigusele). Tema olulisemad publikatsioonid käsitlevad varauusaegse ja uusaegse Balti regiooni (Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa) riikluse, institutsioonide ja õiguse ajaloo ning kirikuajaloo probleeme. Tema käimasolevateks uurimisprojektideks on varauusaegse Balti regiooni konstitutiivsete alusdokumentide religiooniprivileegide analüüs; Rootsi 1686. aasta kirikuseaduse (koos Eestimaa ja Liivimaa jaoks väljastatud lisadega) publikatsioon koos tõlke ja kommentaaridega; Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa konstitutiivsete alusdokumentide (1558-1798) publikatsioon koos tõlke ja kommentaaridega (koos Pärtel Piirimäega).
Olulisemad publikatsioonid:

  • Andres Andresen, Ea Jansen, Toomas Karjahärm, Mart Laar, Mati Laur, Lea Leppik, Aadu Must, Tiit Rosenberg, Tõnu Tannberg, Sulev Vahtre. Tegevtoimetajad Toomas Karjahärm ja Tiit Rosenberg. Peatoimetaja Sulev Vahtre. Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu 2010.
  • Luterlik territoriaalkirik ja poliitiline võim: kirikukorralduse struktuurimuutused Eestimaal 1561-1766. - Läänemereprovintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil III. Koostanud Enn Küng. Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 17 (24). Tartu, 2009. Lk 54-79.
  • Eestimaa kirikukorraldus 1710-1832. Riigivõimu mõju institutsioonidele ja õigusele. Tartu, 2008.
  • The Implementation of Swedish Church Law in 18th-Century Estland. - Making, Using and Resisting the Law in European History. Ed. by Günther Lottes, Eero Medijainen, Jón Viðar Sigurðsson. Pisa, 2008. Pp. 131-143.
  • Religious Tolerance in the Early Modern Conglomerate State. The Case of Estland 1561 -1801. - Rund um die Meere des Nordens. Festschrift für Hain Rebas. Hrsg. von Michael Engelbrecht, Ulrike Hanssen-Decker, Daniel Höffker. Heide, 2008. Pp. 13-22.
  • Church and State in the Northern Baltic Region: The Transformation of the Lutheran Church Governance in Estland 1561-1743. - Communities in European History. Representations, Jurisdictions, Conflicts. Ed. by Juan Pan-Montojo, Frederik Pedersen. Pisa, 2007. Pp. 231-243.
  • Muinasaja loojangust omariikluse läveni. Pühendusteos Sulev Vahtre 75. sünnipäevaks. Koostanud Andres Andresen. Tartu, 2001.

 

Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090