Tutvustus Inimesed TeadusÜliõpilastööd Varia

Vahur Made

Eesti (Baltikumi) välispoliitika ajalugu, Eurointegratsiooni poliitilised
ja identiteediga seotud aspektid, julgeolekuküsimused Läänemere
piirkonnas, Euroopa Liidu naabruspoliitika (Ukraina, Gruusia, Moldaavia),
Külma sõja ajalugu

Valik publikatsioone

  • Eesti eksiilvalitsus: riigi järjepidevuse hoidmise vastoluline projekt. Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel (73 - 87). Anniste, K.; Kumer-Haukanõmm, K.; Tammaru, T. (Toim.). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008.
  • Välispoliitika võimalustest julgeoleku kadudes: 1920.-1930. aastate Eesti välispoliitika ja konkureerivad maailmakorrad. Tuna, 1, 52 - 58, 2008.
  • Hiden, J.; Made, V.; Smith, D.J. (Toim.) The Baltic Question during the Cold War. Oxon: Routledge, 2008.
  • Eesti-Vene piirileping Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kontekstis. Acta Societatis Martensis (233 - 239).Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.
  • La conception estonienne de la politique étrangère et des relations internationales . In: Les fondements des politiques étrangères des pays européens (175 - 186). Boniface, P. (Toim.). Paris: Dalloz/Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), 2006.
  • Estonian-Russian Relations in the Context of the International System. In. The Estonian Foreign Policy Yearbook 2005 (93 - 109). Kasekamp, A. (Toim.). Tallinn: Varrak, 2005.

 

 

 

Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090