Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia

Rahvusvahelised projektid ja võrgustikud, milles osalevad õppetooli inimesed:

CLIOHnet on Euroopa ajalooga seotud institutsioonide (peamiselt ülikoolide) võrgustik, mis toetab uute sidemete loomist ning erinevate ajalooliste perspektiivide kujundamist (Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture). Cliohnet’i tegevust finatseerib Euroopa Komisjon ja Erasmuse programm. Alates 2010. aastast jätkab Clioh-world võrgustik, milles ka meie osaleme.  

Hourglass


CLIOHres on ligi 180 Euroopa ajaloo õppejõudu ja doktoranti ühendav uurimisvõrgustik, mida rahastatakse 6. raamprogrammi raames. Uusima aja õppetoolist kuuluvad sinna Eero Medijainen, Andres Andresen, Reigo Lokk, Helen Rohtmets, kes on liitunud esimese töögrupiga, mis keskendub riigi, institutsioonide ja seadusandluse ajaloole.

Hourglass

Põhja- ja Kesk-Euroopa ajaloolaste võrgustik Külma sõja uurimiseks (Nordic and North/ Central European Network of Cold War Researchers) loodi 2008 suvel ja käivitub novembris. Eestist kuuluvad sinna Olaf Mertelsmann, Vahur Made, Aigi Rahi-Tamm, Eero Medijainen
http://norcencowar.ku.dk.  


GlobalEuroNet
Euroopa Teadusfondi uurimisprogramm “Globalizing Europe Economic History Network” ühendab 15 uurimisgruppi. Eesti gruppi kuuluvad Olaf Mertelsmann ja Jaak Valge.
Aastani 2010 kestva programmi eesmärgiks on jagada teadmisi ja ekspertiisi, arendada uurimismeetodeid ning koolitada noori uurijaid.
www.esf-globaleuronet.org

 

 

Uurimisprogrammi

Nordic Spaces:

Formation of States, Societies and Regions, Cultural Encounters, and Idea and Identity Production in Northern Europe after 1800


projekt

Baltic regionalism. Constructing Political Space(s) in Northern Europe, 1800–2000

Finantseerijad:
Riksbankens Jubileumsfond (Rootsi Riigipanga Juubelifond) ja Eesti Teadusfond

Uurimisprojekt käsitleb regionaalse identiteedi kujunemislugu Põhja-Euroopas selle pikas kestvuses, keskendudes eelkõige kaasaja Balti riikide piirkonna uurimisele. Regionaalse identiteedi muutuste analüüsi seisukohast on see regioon eriti huvitav uurimisobjekt, kuna hoolimata siin viimaste sajandite vältel toimunud põhjalikest riiklike struktuuride teisenemisest ei ole see kaotanud oma ühisidentiteeti, esinegu see siis ühel või teisel kujul. Projekti eriosades uuritakse, kuidas konstrueeriti regionaalset identiteeti erinevate ideoloogiliste instrumentide abil konglomeraatriikides subnatsionaalsel tasandil, millist rolli see identiteet mängis I Maailmasõja järel asutatud rahvusriikides, kuidas see identiteet transformeerus seejärel supranatsionaalseks regionaalseks koostööks, millises ulatuses säilis Balti poliitiline ruum Nõukogude okupatsiooni perioodil ning millist rolli mängisid ettekujutused sellest regioonist Külma Sõja poliitikas. Projekti eesmärgiks on panustada nii laiema Põhjala regiooni ajalooteadmistesse kui ka riikide ja riigisüsteemide kujunemise teoreetilisse käsitlusse.

 

 

Projekti põhitäitjad:

Eero Medijainen PhD, Tartu Ülikooli uusima aja professor
Kari Alenius PhD, Assistant Professor, Oulu Ülikool
Andres Andresen PhD, Tartu Ülikooli uusima aja vanemteadur
Lea Leppik PhD, TÜ Ajaloomuuseumi teadusdirektor
Vahur Made PhD, Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor
Olaf Mertelsmann PhD, Tartu Ülikooli uusima aja dotsent
Pärtel Piirimäe PhD, Tartu Ülikooli uusima aja dotsent

Projekti täitjad:

Harald Gustafsson PhD, Lundi Ülikooli professor
Markku Kangaspuro PhD, Helsingi Ülikooli Aleksandri Instituudi vanemteadur
Günther Lottes PhD, Potsdami Ülikooli professor
Agnieszka Pufelska, Potsdami Ülikool
John Rogers, Associate Professor, Uppsala Ülikool

Ilmumas:

Journal of Baltic Studies erinumber: Ideas as Formative Forces of Regional Identity

Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa konstitutiivsed alusdokumendid 1558–1798

Balti regiooni luterliku kirikuõiguse dokumendid. Rootsi 1686. aasta kirikuseadus

 

Projekti esimene seminar toimus 2.-3. mail 2008:

c nordic nordic nordic
nordic nordic nordic nordic
   

 


Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

 

 

 

 

 

 

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090