Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia

Jaak Valgre

Üleilmastumise ajalugu, Eesti XX sajandi
sotsiaal-, majandus- ja rahvastiku ajalugu; demokraatlike rezhiimide
kokkuvarisemise põhjused Euroopas kahe maailmasõja vahel; 1934. aasta
riigipööre Eestis.

Valik publikatsioone

 • Breaking Away from Russia. Stockholm: Stockholm University, 2006. Arvustus: John Hiden, Economic History Review Volume 61, Number 1, February 2008.
 • Lahtirakendamine. Tallinn: Rahvusarhiiv 2003. Arvustused: Aleksander Loit, Tuna 2003, nr 4; Kalev Kukk, Akadeemia 2003, nr 11. Eesti Ajalookirjanduse aastapreemia 2003.
 • Economic Nationalism and Industrial Growth. State and Industry in Estonia 1934-39. Stockholm: Stockholm University, 1998. (kaasautor Anu Mai Kõll).
 • Eesti rahvastiku majandustegevuse näitarve XX sajandil. Tallinn: Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus, 2007. (kaasautorid Martin Klesment ja Kelli Arusaar).
 • Juurdepääsupiirangud arhivaalidele Euroopas ja Venemaal: ajalooline kujunemine ja tänapäev. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2005. (kaasautorid Birgit Kibal, Priit Pirsko, Tõnu Tannberg).
 • Üleilmastumine ja globaalprobleemid. Käik ja lõpuspurt. Tallinn: Koolibri. Ilmumas. (kaasautor Kalev Sepp).
 • Uue majanduse lätteil. Eesti sisemajanduse kogutoodang aastatel 1923-1938. - Akadeemia 2003, nr 10, 11, 12.
 • Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid. - Akadeemia, 2007, nr 6-7. Ajakirja Akadeemia hõbepreemia 2007.
 • Tartu Peace Treaty and the Economic Development of Estonian Republic. - Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 1994, nr 13. II preemia Eesti TA võõrkeelsete teadusartiklite konkursil.
 • Demokraatia ja ebademokraatia. – Tuna, 2006, nr 1.
 • Restrictions on Access to Archives and Records in Europe. A History and the Current Situation. - Journal of the Society of Archivists, 2007, 28(2). (kaasautor Birgit Kibal).
 • Konstantin Päts, 12. märts ja Moskva. – Tuna, 2007, nr 1. Ajakirja Tuna parima ertikli preemia 2007.
 • Opinions about Neighbours Economy. - Images and Mutual Perceptions of the Finns, the Estonians and the Russians in the 20th Century”. Jyväskyla: Jyväskyla Ülikooli kirjastus. 1999.
 • Okkaline devalveerimine. – Akadeemia 1996, nr 6.
 • Mitteametlik kaubavahetus Eesti-Vene piiril aastatel 1921-1924. – Akadeemia 1992, nr 8.

 

 

 

Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090