Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia
Magistritööd Lõputööd 4 AP

Lõputööd 12 AP

  1994:
Kroll, Toomas Austria Anschluss ja Eesti. Juhendaja: ass. Mart Siiroja
  1995:
Hvostov, Andrei Denatsifitseerimine Saksamaa läänetsoonides 1945-1949. Juhendaja: dots. Kaido Jaanson
Lauringson, Janno Eesti kaitseväe vormid aastail 1918-1940. Juhendaja: lekt. Ago Pajur
Otter, Arne Suhtumisest Nõukogude Liidu sõjaväebaasidesse Eestis 1939.-1940.a. sisekaitse ülema materjalide põhjal. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Sakkov, Sven Ameerika Ühendriigid Kuuba raketikriisis. Juhendaja: dots. Kaido Jaanson
  1996:
Vahter, Andrus Eesti Vabariigi V Riigikogu 1932-1934. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Maiste, Valle-Sten Kuuekümnendad ja tänapäev. Väljumine modernismist. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson
Rannu, Karin Ameerika Ühendriikide okupatsiooni esimene periood Jaapanis 1945-1948. Juhendaja: prof. Olaf-Mihkel Klaassen
Seene, Andres Poola Eesti välispoliitikas 1919-1934. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Suurkask, Heiki Rahvuslik vabastusliikumine maailmas 1960-1995, selle ulatus, mõjurid, meetodid ja perspektiivid. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson
Ühtegi, Marek Hiina Rahvavabariigi rahvusvaheline seisund 1949-1972. Suhted USA ja NSV Liiduga. Juhendaja: prof. Olaf-Mihkel Klaassen
  1997:
Kitsing, Meelis Friedrich August von Hayek's Approach to History (Freidrich August von Hayeki ajalookontseptsioon). Inglise keeles . Juhendaja: prof. dr. Wolfgang Drechsler (Sotsiaalteaduskond)
Hallik, Martin Palestiina ja Eesti Vabariigi suhted 20. Sajandil. Arengud ja probleemid. Juhendaja: ajal.dr. Olaf-Mihkel Klaassen
Liias, Taavet Poliitiline olukord ja rahvusvahelised suhted Pärsia lahe piirkonnas enne Kuveidi okupeerimist Iraagi vägede poolt 2. augustil 1990. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson
Saueauk, Meelis "Erna" grupp 1941.a. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Seemen, Terje Pärsia (Iraani) ja Eesti kontaktid: ajalugu ning tänapäev. Juhendaja: ajal.dr. Olaf-Mihkel Klaassen
Reiman, Inge Poliitiliste jõudude vahekorrad Prantsusmaal president Francois Mitterrand'I ajal (1981-1995). Juhendaja: prof. Kaido Jaanson
  1998:
Aun, Kreet Eesti Vabariigi Riiginõukogu (Riigikogu II Koda) 1937-1940. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Koort, Külli Vene transiit läbi Eesti kahe maailmasõja vahelisel ajal: ootused ja tegelikkus. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Lõhmus, Alo Vaikiva oleku tulek Eesti ajakirjandusse. Juhendaja: dots. Inda Rajasalu
Peterson, Üllar Islami fundamentalismi ideoloogia (Sayyid Qutbi vaadete põhjal). Juhendaja: ass. Karin Hiiemaa
Väli, Teele Vähemusrahvuste küsimus ja Rahvasteliit. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
  1999:
Bahovski, Erkki Ühendatud Kuningriik Euroopa Liidus 1973-1991. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson
Niglas, Aivar Iisraeli riigi loomine ja kaitsmine 1896-1949. Ideest realiseerumiseni. Juhendaja: ajal.dr. Olaf-Mihkel Klaassen
Rahkema, Heli Eesti ja Etioopia 1930. aastatel. Juhendaja: ass. Karin Hiiemaa
Liivik, Olev Baltisakslaste poliitiline tegevus Eesti Vabariigis 1920. aastatel. Juhendaja: lekt. Ago Pajur
Saar, Jüri Eesti konsulaarvõrgu kujunemine Inglismaal ja tema asumaades 1918-1940. Juhendaja: ajal.dr. Olaf-Mihkel Klaassen
Marmei, Kristin Neutraliteedi mõiste ja areng Teise maailmasõjani. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Avik, Kristina EKP Eesti taasiseseisvusliikumises. 1987 august - 1989 veebruar. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Herodes, Kristina Kommunistlik noor kompartei visioonis Eestis aastatel 1946-1948. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Saar, Priit Karl Ast ja tema tegevus Marokos aastatel 1934-1935. Juhendaja: ass. Karin Hiiemaa
Tiivas, Katrin Poola piiride kujunemine aastail 1918-1923 ja Eesti avalik arvamus. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
  2000:
Kallas, Kristina Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni riikidevahelised läbirääkimmised aastatel 1990-1994. Juhendaja: Marko Mihkelson, MA
Simm, Kadri Naise sõjaväes: probleemid ja praktika pärast Teist maailmasõda USA näite põhjal. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson (politol.osak.)
Västrik, Riho Tartu koonduslaager 1941-1944. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Ermel, Merle Mitteformaalsed liikumised ja nõukogude võim Võrus 1987.a. oktoobrist 1988.a. oktoobrini. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Kenkmann, Peeter Eestimaa Rahvarinne ja Eesti Kodanike Komiteed. Liikumiste tegevus ja panus Eesti iseseisvuse taastamisse aastatel 1988-1991. Juhendaja: ajal.kand. Inda Rajasalu
Klesment, Martin Eesti-Saksa kaubandussuhted 1920-1933. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Maripuu, Meelis Nõukogude sõjavangid Eestis 1941-1945. Juhendaja: dots. Andres Kasekamp (politoloogia osak.)
Salo, Urmas Eesti kaitseväe sõjaline valmisolek 1939.aastal. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Tael, Kristiina Metsavennad, partei ja nõukogude aktiiv Võrumaal aastatel 1945-1950. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Paurson, Rando Rudolf Peets - Eesti aukonsul Marokos. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Loopere, Eve Austria riigileping. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Runnel, Simo Itaalia fashismi ainestik 1920. aastate Eesti päevalehtedes. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Korv, Enno 1939. aasta pöördemomentide interpreteerimisest Eesti ühiskonna ajaloo taustal 1940-2000. Historiograafiline käsitlus. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Niit, Reelika Hendrik Tuttar - misjonär ja kirjamees. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Kumer, Kaja Eesti põgenike problemaatika Külma sõja alguses 1944-1953. Juhendaja: lekt. Vahur Made
Reiska, Ermo Isamaaliit. Loomise eeldused, organisatsioon ja tegevus 1934-1940. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Sadulsepp, Kaido Eesti Vabariigi III Riigikogu 1926-1929. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Helme, Martin Kahe liini võitlus Hiinas 1960-ndatel, maoismi kehtestamine. Juhendaja: prof. Kaido Jaanson (politol.osak.)
  2001:
Alatalu, Siim Austria parempoolsed parteid 20.sajandil: järjepidevus või päevapoliitika? Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Ojanurm, Merle Naise staatusest ja rollist kaasaja Ladina-Ameerika ühiskonnas. Juhendaja: ass. Sirje Krikk de Mateo
Kisseljov, Mihhail Krasnaja Armija nakanune Velikoj Otecestvennoj vojny: repressii, razvedka, boesposobnost' (Punaarmee Suure Isamaasõja eel: repressioonid, luure, võitlusvõime). Juhendaja: prof. Jüri Ant
Levertand, Peeter Richard Eesti sõjaväelaste suhted Prantsusmaaga 1918-1940. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Musteikis, Kristi Portfellita minister ja propaganda Eestis 1924-1925. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Raantse, Rannar Soome välispoliitika ja avalik arvamus Eesti taasiseseisvumisel. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Rand, Luule Eesti Saksamaa idapoliitikas 1918-1926. Juhendaja: Vahur Made, PhD
Roosileht, Rain Jaapani välispoliitikast ja eriti suhetest Nõukogude Liiduga 1930ndate aastate alguses. Juhendaja: ajal.dr. Olaf-Mihkel Klaassen
Saar, Ilvar Mart Laari esimene valitsus 1992-1994: hinnanguid esimesele tööaastale. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Sein, Kati Nõukogude repressiivorganite isikuandmete kogud ajalooallikana: komputeriseeritud töötlemise projekt. Juhendaja: prof. Aadu Must
Sepp, Mark Eesti Vabariigi maksupoliitika kujunemine aastail 1918-1925. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Sirkel, Kaia Teise maailmasõja Eesti põgenikud Rootsis. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Sits, Tarvi Valitsuste vahetused Eesti Vabariigis aastatel 1921-1924. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Stern, Karl Riiklik sekkumine majandusellu Eestis ja Soomes 1930.aastatel. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Tatsi, Taavi Tartu Riikliku Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrid 1960.-1980.aastatel. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Tee, Kaido Leiboristliku Partei välispoliitilise mõtte kujunemine 20.sajandi esimesel poolel. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Lopsik, Siimo Jaan Tõnissoni majanduspoliitilise vaated. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Rohtmets, Jan Demokraatia taastamine Tsiilis ja Argentiinas 20-nda sajandi lõpus. Juhendaja: ass. Sirje Krikk de Mateo
  2002:
Tshudajev, Vladimir Sozdanije Kominforma v kontekste proishozdenija "holodnoj vojny" (Kominformi loomine "külma sõja" tekke kontekstis). Juhendaja: prof. Jüri Ant
Aron, Allan Eesti Vabariigi Rahaministeerium 1918-1929. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Hunt, Annika Vaenlase fenomen Eesti ametlikus ajakirjanduses glasnostist taasiseseisvumiseni aastatel 1987-1991. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Johanson, Karolina Jüri Jaaksoni koalitsioonivalitsus ja selle välispoliitilised suundumused (1924-1925). Juhendaja: dots. Ago Pajur
Juurvee, Ivo Eesti sõjaväeluure struktuurist ning infovahetus- ja raadioluure tegevusest maailmasõdade vahelisel perioodil: võrdlusi Lätiga. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Kalda, Kristel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Lääne-Euroopa Liidu suhted ajavahemikul 1991-1999. Juhendaja: dots. Kaido Jaanson
Kruus, Kersti Eesti ja Rootsi kaubandussuhted 1920-1940. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Kurvits, Katrin Autoritaarne Baltikum Prantsuse saadikute raportites (1926-1940). Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Piirimäe, Kaarel Nõukogude Liidu poliitika Ida-Euroopas ja Baltikumis 1944-1947 (Eesti NSV näitel). Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Taavet, Tõnis 8. Eesti Laskurkorpus 1942-1943. Punaarmee Eesti rahvusväeosade formeerimine ja osavõtt Velikije Luki operatsioonist. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Vaan, Laura Propagandatalitus Eesti Vabariigis aastatel 1934-1940. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Vijard, Virge ENSV Ülemnõukogu Presiidium 1940-1941: Presiidiumi tegevus ja liikmeskond. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Väli, Evelin Julgeoleku mõiste Eestis 1990.aastatel. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
  2003:
Lelbret, Andra Kuuba muutuste ootel: riigi majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline areng 1990-ndatel. Juhendaja: ass. Sirje Krikk de Mateo
Soonsein, Triin Rahva meeleolud 1953.aastal. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Lõhmus, Hiie-Maarja Eesti politsei ja võitlus kuritegevusega Eestis 1920-1924. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Kaasik, Peeter Punaarmee eesti rahvusväeosade loomine 1940-1942. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Viira, Artur Bescestnyj mir (O Brest-Litovskom mirnom dogovore) (Autu rahu - Brest-Litovski rahulepingust). Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Samel, Heiki Piirialad Eesti-Vene konsulaarsuhetes 1991-2002. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Lepasaar, Anu Keeltest Eesti välissuhtluses 1940.aastani. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Jalas, Indrek Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei 1938-1940. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Lupkin, Külli Eesti kommunistide (1918-1944) andmestik Eesti Riigiarhiivi isikuandmete kartoteegi põhjal. Juhendaja: teadur Aigi Rahi
Traat, Siiri Hiina Rahvavabariigi välispoliitika Ida- ja Kagu-Aasia suhtes pärast Mao Zedongi surma. Juhendaja: dots. Martin Hallik
Keldo, Gert Koreade võimalik ühinemine. Juhendaja: dots. Martin Hallik
Vene, Siret Aafrika renessanss - kas müüt või tegelikkus? Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Sepping, Eva Piibliloost apartheidini: mustanahaliste representatsioonid ja stereotüübid LAU näitel. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Schasmin, Henri Tartu ülikool isiksuse kujundajana. Ajalugu läbi üksikisiku: Rudolf Peets ja Elmar Tammist - Eesti Vabariigi aukonsulid Aafrikas. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Neps, Silver Briti ekspordituru tähtsus Eesti majandusele 1920.aastatel. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Rohtmets, Helen Optimismi tähe all. Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika 1918-1925. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Helme, Peeter Balti vabakorpused 1918-1919. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Lokk, Reigo Etnilised konfliktid Tsehhoslovakkias. Saksa rahvusvähemus 1918-1948. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Lembinen, Liisi Mustanahalised Külma sõja võitlusvahendina. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Kivi, Priit Rahvusvahelised suhted ja Friedrich Akel (1871-1941). Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Kraas, Andreas Eesti ja Nõukogude Liidu vahelised piirikonfliktid 1930.aastate teisel poolel. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Rannamets, Ragnar Kõrgem Sõjakool 1921-1940. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Rubin, Rita Opositsioonilise meelsuse ja hoiakute avaldumisvormidest rahva hulgas okupatsioonide suhtes Eestis 1940-1944. Juhendaja: prof. Jüri Ant
  2004:
Paloveer, Urmet Eesti ratsavägi. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Ant, Verner Jaapani militarismi areng ja olemus. Juhendaja: dots. Martin Hallik
Arusaar, Kelli Gorbatšovi alkoholipoliitika ja selle tagajärjed Eesti NSV-s. Juhendaja: lekt. Jaak Valge
Grossberg, Nils Peruu sõjaväeline diktatuur 1960.-1970.aastatel. Juhendaja: Sirje Krikk de Mateo
Hämäläinen, Mariliis Eesti riigitegelasi, kõrgemaid sõjaväelasi ja avaliku elu tegelasi NKVD juurdluse all (juurdlustoimikute analüüs). Juhendaja: prof. Jüri Ant
Kaer, Kaisa 1914.aasta jõuluvaherahu Läänerindel: Briti sõdurite vaatepunkt . Juhendaja: prof. Andres Kasekamp (politoloogia osakond)  
Pirnipuu, Sigrid Balti regiooni loomisest 1918-1921. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Pukk, Triinu Olümpiaregatt okupeeritud riigis – Tallinn 80. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Rillo, Marti Etnilised vastuolud ja föderaalne süsteem: Nigeeria aastatel 1960-1965
Roosi, Ranno Eesti-Soome suhted 1939-1981: poliitika ja rahvuslik läbikäimine. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Savi, Alo Mihhail Gorbatšovi fenomen. Isik ja poliitik. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Soo, Tea Ladina-Ameerika katoliku kiriku kaasajastamine 1960.-1990.aastatel. Juhendaja: Sirje Krikk de Mateo
Timmermann, Mariliis Kaliningradi küsimus rahvusvahelistes suhetes pärast Teist maailmasõda. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Variku, Anto Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika areng supranatsionaalsuse ja teise samba meetmete seisukohast. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Veldi, Mariko Etnilisterritoriaalne konflikt Põhja-Iirimaal ja Küprosel. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Tiisler, Tarmo 1969.aasta juubelilaulupidu. Ettevalmistamine ja kajastamine ajakirjanduses. Juhendaja: dots. Eero Medijainen
Trumm, Uno Zapatistide ülestõus Mehhiko Chiapase osariigis (1994-käesoleva ajani). Juhendaja: Sirje Krikk de Mateo
  2005:
Aedmäe, Jaana Noored Eesti Vabariigis 1918-1940. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Artus, Eva-Maria Vähemustepoliitika Eestis 1991-1993. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Luik, Maris Bosnia ja Hertsegoviina põgenike probleem 1992.-1995.aastal. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Reimann, Teele Naiste haridus kui ühiskonna sotsiaalse ja majandusliku arengu  faktor Troopilise ja Lõuna-Aafrika riikides. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Reineberg, Maarja Permanentne vägivald Colombias 20.sajandi teisel poolel – selle kandjad ja põhjused. Juhendaja: Sirje Krikk de Mateo
Saadjärv, Riin Eesti-Vene piiriläbirääkimisi mõjutanud aspektidest. Juhendaja: dots. Martin Hallik
Saavaste, Kersti Nõukogude ideoloogia ja tegelikkus Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas 1970.aastate teisel ja 1980.aastate esimesel poolel. Juhendaja: prof. Mati Laur, lekt. Anu Raudsepp
Tamming, Marko Vene välisteenistus pärast Veebruarirevolutsiooni – kas vana jätk või uue  ajastu algus? Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Vosman, Andres Väikesed sõjad – sõjalised interventsioonid Ameerika Ühendriikide välispoliitikas külma sõja lõpuni. Juhendaja: dots.Martin Hallik
Väli, Toomas Demokraatia võimalikkusest islami ühiskonnas. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Kannel, Marge Tubakatööstus Eesti Vabariigis 1920-1940. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Morel, Madis Sõjaväeatašeede institutsiooni tekkimine ja areng. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
  2006:
Bechtir, Marina Somaalia kodusõda rahvusvahelise interventsiooni sihina 1992 – 1995. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Eek, Annika Holokausti mälukultuur Saksamaal. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Märtson, Tõnis Berliini kriisid aastatel 1958 – 1963. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Piiskoppel, Rita Kurdid – riigita rahvas. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Remmel, Raido Näljad Nõukogude Liidus aastail 1921 – 1947. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Roos, Risto Eesti ja Soome kaubandussuhted 1920. aastatel. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Gutman, Gerli Kultuuripoliitika kontseptsiooni ümbermääratlemine Eesti NSVs peamiselt välissuhtluse kujundamise näitel nõukogude režiimi lagunemise perioodil. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
  2007:
Hudilainen, Mailis Eesti välisränne 1944-1965. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Adamova, Marina Luureteenistus ja selle tegevus Nõukogude Liidus ja Eestis 1930-ndatel aastatel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kuzmina, Marina Segregatsioonist integratsioonini: lõimimisproblemaatika Hollandis pärast Teist maailmasõda. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kuura, Marko Briti Tallinna asekonsulaadi tegevus 20.sajandi algusest kuni 1919.aastani. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Elmers, Kati Kolmas maailm — terminoloogia probleeme. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Vedder, Erki Karl Marxi teooria ja 20.sajandi viimase kolmandiku tõsimarksistide mõtte võrdlus. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Sepp, Maarja Demokraatliku riigikorra püsimise või kokkuvarisemise põhjused kahe maailmasõja vahel Tŝehhoslovakkia ja Austria näitel. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Vaarmann, Herke Populaarseimad Eesti Vabariigi parlamenti valitud poliitikud isikule antud häälte alusel. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Kaus, Urmas Eesti sõjaväe ajaloo käsitlemine ajakirjanduses aastatel 1988 —1991. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Feldmanis, Andris Eesti NSV mängufilm ajalooallikana: filmi „Lindpriid” näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Merisalu, Andres-Teet Maakondlike omavalitsuskogude valimised Eesti Vabariigis 1921 — 1930. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Saard, Merle Eesti saatkond Moskvas — kaks algust 1921 ja 1991. Juhendaja: prof. Jüri Ant
Eha, Terje Idasakslaste väljaränne Lääne-Saksamaale 1945/49—1961. Käsitlus SDV ja SLV vaatenurkadest. Juhendaja: dots. Vahur Made
Laanet, Kätlin Olukord Ungaris pärast Teise maailmasõja lõppu kuni 1956.aasta lõpuni. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Sooläte, Angela Kwame Nkrumah’ valestart Ghanas. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Kuuskla, Ülle Haapsalu linnavalitsus 1917—1934. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Raudmäe, Ülo Kongo Demokraatliku Vabariigi 1990-ndate aastate sõdade põhjused ja tagajärjed. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa

 


Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

 

 

 

 

 

 

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090