Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia
 

TÜ ajaloo osakonna/instituudi nõukogus kaitstud magistritööd alates 2001

  2001:
Margus Maiste Erakonnad ja poliitilised liikumised Läänemaal 1918–1940. Juhendaja prof. Jüri Ant. Kaitsmine 06.09.2001
Andres Seene Kas illusioonidiplomaatia? Eesti Vabariigi neutraliteedipoliitika 1918–1940. Juhendaja dots. Eero Medijainen. Kaitsmine 04.12.2001
  2004:
Heli Rahkemaa Tartu ülikool ja Aafrika 1802–1940. Juhendaja lekt. Karin Hiiemaa. Kaitsmine 11.02.2004
Glenn Eric
Kranking
Agitating the Minority: Propaganda aimed at the Ethic Swedes in Soviet-Occupied Estonia, 1940–1941. Juhendaja prof. Eero Medijainen.Kaitsmine 21.06.2004
Gert Keldo Vietnami DV/SV ja Korea RDV – Kas Hiina RV või NSV Liidu/Venemaa liitlased? Juhendaja dots. Martin Hallik. Kaitsmine 21.06.2004
  2005:
Simo Runnel Itaalia fašism Eesti päevalehtedes 1919–1940. Juhendaja prof. Eero Medijainen. Kaitsmine 19.05.2005
Urmas Salo Eesti kaitseväe valmisolek sõjaks ja vastupanu võimalused 1939.aastal. Juhendaja prof. Jüri Ant. Kaitsmine 22.06.2005
Helen Rohtmets Eesti kodakondsuse kujunemine: põhimõtted ja praktika. Juhendaja prof. Eero Medijainen. Kaitsmine 22.06.2005
Reigo Lokk Etnopoliitilised konfliktid riigiehitamisel: sõdadevaheline Tšehhoslovakkia ja postkommunistlik Eesti Vabariik. Juhendaja prof. Eero Medijainen. Kaitsmine 22.06.2005
Kaja Kumer-
Haukanõmm
USA välispoliitika Balti küsimuses 1945–1952 läbi Balti põgenike problemaatika. Juhendaja dots. Vahur Made. Kaitsmine 8.12.2005
  2006:
Jaak Pihlak Karutapjad ja ristimehed. Eesti – Läti suhted teenetemärkide näitel. Juhendaja prof. Eero Medijainen. Kaitsmine 22.06.2006
Algo Rämmer Tartu Ülikooli osa Eesti ja Läti kultuurisidemetes 1920. – 1930.aastatel. Juhendajad prof. Eero Medijainen ja vanemteadur Hain Tankler. Kaitsmine 22.06.2006
3+2magistriõppe kava (Tööd kaitstud uusima aja õppetooli komisjonis)
  2007:
Berit Nuka Välisinterventsioonid Balkanil 1990.aastatel. Juhendaja prof. Eero Medijainen.  Kaitsmine 12.06.2007
  2008:
Hellar Lill Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest 1991-1999. Juhendaja dots. Ago Pajur. Kaitsmine 05.06.2008
Eleri Vako Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakond aastatel 1965-1970. Juhendaja dots. Tõnu-Andrus Tannberg. Kaitsmine 05.06.2008
  2009:
Peeter Kenkmann Eesti 1930. aastate poliitilise reziimi analüüs Polity IV mõõtesüsteemi alusel. Juhendaja dots. Jaak Valge. Kaitsmine 12.01.2009
Oliver Pagel Punaarmee valmisolek potentsiaalseks kallaletungiks Saksamaale 1941.aastal: agressiooni põhjendatus ja õnnestumise eeldused. Juhendaja dots. Olaf Mertelsmann. Kaitsmine 12.01.2009
Hannes Möllits Eesti XX sajandi poliitilised reziimid ajalookäsitluste ja mõõtesüsteemide prisma läbi.Juhendaja dots. Jaak Valge. Kaitsmine 08.06.2009
  2010:
Kadri Metspalu Euroopaga taasühinemine migratsiooni abil - Ida-Euroopa immigrantide staatuse muutumine Prantsusmaal. Juhendaja mag. Reigo Lokk. Kaitsmine 06.08.2010

 


Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

 

 

 

 

 

 

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090