Tutvustus Inimesed Teadus Üliõpilastööd Varia

Lõputööd 4 AP

  2004:
Lill, Hellar Eesti riigikaitsepoliitika kujunemine ja riigikaitse kontseptuaalse mõtte areng 1991 – 1996. Juhendaja prof. Jüri Ant
Karelsohn, Agu Eesti elanikkonna meeleolud aastatel 1939-1940. Juhendaja prof. Jüri Ant
Ingerpuu, Laura Riigijuhtide rollist totalitaarsete režiimide lagunemisel – Mihhail Gorbatšovi ja Frederik Willem de Klerk’i näidete põhjal. Juhendaja lekt. Karin Hiiemaa
  2005:
Jakobson, Oliver Alfons Rebase sõjatee. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Kerem, Kätlin Ronald Reagani rollist külma sõja lõpetamisel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Luik, Tuuli Kambodža 1979-1991 ja rahvusvaheline õigus. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Möllits, Hannes Humanitaarne interventsioon. Rahvusriiklikud huvid. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Nuka, Berit Neutraalsus Teises maailmasõjas Rootsi näitel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Tuuga, Terje Erakonnad Eesti taasiseseisvumisperioodil. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
  2006:
Kallis, Joel Natsi-Saksamaa osalus Hispaania kodusõjas 1936 – 1939. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Rannu, Mariliis Rahvuslikud stereotüübid ja nende esinemine kaasaegsetes eestikeelsetes lähiajaloo õpikutes. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Metsa, Mihkel Tuumarelvastuse leviku piiramine külma sõja järgsel ajastul. Juhendaja: dots. Vahur Made
Mirka, Kätlin Tartu rahulepingu teksti analüüs. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Pagel, Oliver Punaarmee valmisolek kallaletungiks Saksamaale 1941.aastal: müüt või reaaalsus. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Jõesalu, Arvo Kes oli Saksa vormis sõdinud eesti soost vabatahtlik sõdur ja miks ta sõdis? Kas sellele on võimalik leida ühest vastust läbi veteranide mälestuste? Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Valton, Heido Teine maailmasõda Läänemerel 1939 – 1945 Saksamaa, Soome ja Rootsi näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Lintrop, Mann Jaapani tee Teise maailmasõtta. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Kangur, Maili NLKP Keskkomitee 1979.aasta ideoloogiaotsuse mõju eestluse kujutamisele ENSV ajakirjanduses Rahva Hääle näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Mets, Tiiu Poliitilised seosed roomakatoliku kiriku pühakute määramisel 20.sajandil. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
  2007:
Kivirand, Kärt 16.novembri 1988.aasta suveräänsusdeklaratsiooni tähtsus Eesti taasiseseisvumisprotsessis. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Kondrašov, Aleksandr Saksa – Nõukogude Liidu suhted „Ostpolitik”i ajal ja nende tähendus rahvusvaheliste suhete kontekstis (vene keeles). Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Laan, Üllar SS-i areng kuni 1934. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Laks, Liina Hariduspoliitika Eesti NSVs aastatel 1944–1950. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Lõbu, Henrik Natsionaalsotsialistlik ideoloogia Saksamaa välispoliitikas 1933 — 1938. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Metspalu, Kadri Tangentopoli – korruptsioonist Itaalia näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Noormets, Kristiina Aafrika Liit – ühtsuse perspektiivid. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Nõukas, Ivika Paguluse poliitiline aspekt rahvusvahelistes suhetes. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Pall, Helena Aafrika sotsialism: sotsialistlik eksperiment Ghanas ja Tansaanias. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Soosaar, Hannes Harald Riipalu – kas tüüpiline selle põlvkonna eestlaste esindaja? Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Teeväli, Triin Immigratsioonialase seadusandluse muutused Euroopas Saksamaa näitel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Jõpiselg, Peeter Ohvitseride ettevalmistamine Eesti taasiseseisvumise algaastatel 1991 — 1993. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Sepp, Marju Eestlaste saatused 1940–1949 mälestuste peeglis. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Kivirüüt, Kersti Eesti Vabariigi suhted Aserbaidžaani Vabariigiga. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Vilipson, Liis Küüditamise mälukultuur Eestis: Merle Karusoo „Küüdipoisid” kui selle osa ja hoidja. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
  2008:
Koppel, Kadri Kas Aafrika riik on globaalpoliitika vang? Nigeeria näitel. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Artma, Triinu Autoritaarsuse probleem Zimbabwes. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Holmberg, Erki Soome Rahvuslik Koonderakond ja Eesti 1918 – 1922. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Jakovleva, Svetlana 1920. – 1930. aastate Nõukogude Venemaa ühiskond ja riik välismaa diplomaatide ja ajakirjanike memuaarides (vene keeles). Juhendaja: prof. Eero Medijainen, emeriitdotsent Kaido Jaanson
Jüriado, Riina Suurbritannia rahvusvahelise olukorra muutumine aastatel 1900 – 1973: majandus-, välis- või sisepoliitiline tagajärg. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kallis, Tanel Lõssenkism Nõukogude Liidus. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Kass, Signe Eestlaste väljaränne Lätimaale 19.sajandi lõpuaastatest Teise maailmasõja alguseni. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kiissel, Katre Eesti valikud kodakondsusküsimuste reguleerimisel (1992.a. kodakondsusseaduse näitel). Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kirsileht, Kristi Rootsi neutraliteet. Juhendaja: dots. Vahur Made
Kirtsi, Maarja ÜRO efektiivsuse mõõtmine Millenniumi deklaratsiooni näitel. Juhendaja: dots. Vahur Made
Kozlov, Mart Ajalooliste andmebaaside kasutatavus „Poliitilised arreteerimised Eestis” näitel. Juhendaja : Aigi Rahi-Tamm, PhD
Kruusamäe, Liis Külma sõja kujunemine. USA ja Venemaa poliitilised suhted 1917 – 1920. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Kuusk, Airi Repatrieerimispropaganda Eesti NSV-s repatriantide kaasamise näitel aastatel 1945 – 1953. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Käiss, Peep ÜRO Hiina välispoliitikas: analüüs maailmaorganisatsiooni tähtsusest suurriigile. Juhendaja: dots. Vahur Made
Käro, Allan NKVD välisluure Tallinna residentuuri taastamine 1939.aastal. Juhendaja: emeriitdotsent Kaido Jaanson
Luik, Annika Eestlaste hariduselu Saksamaal ja Rootsis 1944 – 1950. Juhendaja: lekt. Anu Raudsepp
Nurmis, Kristo „Ühises võitluses ühine võit!”. Saksa okupatsiooni aegsed propagandaplakatid Eestis 1941 – 1944. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Perkmann, Henri Propagandast Rwanda genotsiidis. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Pill, Ivo Saksa armee talveofensiiv 16.12.1944 – 16.01.1945. Ardenni lahing. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Raaper, Madis Natsionalism Lääne-Ukrainas 1941 – 1948. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Ramat, Maiu Sõjaõiguse temaatika eesti ajakirjanduse käsitluses aastatel 1919 – 1939. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Reila, Marjon Alkoholipoliitika Eesti Vabariigis kahe maailmasõja vahel. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Remmelgas, Laura Kolmanda Reichi sõjamajandus: kas ainus ja parim võimalus majanduskriisist väljumiseks? Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Saar, Karmen USA avalikkuse reaktsioon sõjale: Vietnami ja Iraagi võrdlus. Juhendaja: dots. Vahur Made
Sannamees, Birgit Hiina kaasaegse energiasektori areng alates 1970.aastatest ja selle ajaloolised tagamaad. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Siilbek, Maris Daytoni rahulepingu ellurakendamine sõjajärgses Bosnia–Hertsegoviinas. Juhendaja: dots. Vahur Made
Stamm, Nelly Haridus ja areng Aafrikas – teoreetilisi lähtekohti. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Toom, Liisi Norra eksiilvalitsus 1940 – 1945. Juhendaja: dots. Vahur Made
Tšepurin, Katriin Eesti pagulased Inglismaal ning nende repatrieerimine sõjajärgsel perioodil. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Vilson, Maili Sisepoliitilised mõjutused Eesti välispoliitikale  1930.aastatel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Värk, Priit ÜRO Balkani rahuvalvemissioonide mandaatide võrdlus. Juhendaja: dots. Vahur Made
  2009:
Heigo Aadla Näitleja Leonhard Merzini elu ja looming. Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg
Durthi-Milli Elias Riigipiiride kindlaksmääramine 20.sajandil Eesti-Läti näitel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Vjatseslav Kaarestee Alkoholitoodangu muutumine Eestis 1918-1940. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Tanel Kapper Rannakaitse Lääne-Eesti saartel I maailmasõja ajal. Juhendaja: dots. Ago Pajur
Jüri Kaver Taiwani iseseisvumise küsimus 20.-21. sajandil. Juhendaja: van.teadur Linnart Mäll
Sandra Maasalu Saksa sõjaväe tegevus Eestis ning suhted kohalike elanike ja asutustega sügisest 1941 kevadeni 1944. Juhendaja: doktorant Toomas Hiio
Aive Mandel Kirjanduse sovetiseerimine Eesti NSV-s aastatel 1944-1954 loominguliste komandeeringute näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Margo Munner Heaolu-teenused NSV Liidus 1921-1939: kas katse rajada heaoluühikonda? Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Henrik Nurste Austraalia rahvusvahelistes suhetes (20.-21.sajand). Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Ingrid Roger Nõukogude rahvuspoliitika aastatel 1923-1941 volgasakslaste näitel. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Siim Ruul Väikeriikide roll julgeolekureziimides tuumavaba Põhjala näitel. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Liisbet Sooaluste Paremäärmuslikud populistlikud parteid Skandinaavias 1972-2005 - kas reaktsioon immigratsioonile? Juhendaja: dots. Vahur Made
Jürgen Tamme Ameerika Ühendriikide interventsioonipoliitika Kesk-Ameerikas Monroe doktriinist külma sõja lõpuni. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Maarja Tinn Naiste olukord Afganistanis 1996-2004: Talibani võimuletulekust uue konstitutsiooni vastuvõtmiseni. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Märt Trasberg Argentina ja Venezuela poliitiliste reziimide võrdlus 1955-1976. Juhendaja: dots. Jaak Valge
  2010:
Anneli Alton Islami ühiskonna kuvand eesti naismisjonäride kirjutistes (Egiptuse näitel). Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Nele Dobrõs Mustanahaliste stereotüübid Eesti lasteperioodikas aastatel 1918 -1940. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Kadri Kanter Juudi Antifasistlik Komitee 1942-1948. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann
Marko Koplimaa Ameerika Ühendriikide välispoliitika mõju Lähis-Ida rahuprotsessi arengutele külma sõja kontekstis. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Henri Kriisa Punase Hirmu teise perioodi kujunemine Ameerika Ühendriikides 1940-ndatel aastatel. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Kadi Kuivits Eestist põgenenute teekond läände alates Teise maailmasõja algusest kuni 1950.aastate alguseni. Juhendaja: van.teadur Aigi Rahi-Tamm
Maria Liiv UNHCR põgenikeprobleemi lahendajana: Darfuri genotsiidi ja Iraagi sõja võrdlus. Juhendaja: dots. Vahur Made
Allar Loot Migratsioon Eesti aladel NSVLi lagunemisest kuni tänapäevani: 1970-2010. Juhendaja: prof. Eero Medijainen
Kati Nurka Perekonnanimede panek Petserimaal ja Narva-tagustes valdades 1921.-1923. aastal. Juhendaja: van.teadur Aigi Rahi-Tamm
Silver Paling Eestlaste väljaränne Ameerika Ühendriikidesse 1922-1939. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Anti Poolamets Carl Schmitt natsionaalsotsialistlikul Saksamaa 1933-1936. Juhendaja: dots. Olaf Mertelsmann Retsensent: magistrant Kristo Nurmis
Liina Rebassoo Narva kose kasutusele võtmise küsimus Eesti-Nõukogude suhetes 1928-1929. Juhendaja: dots. Jaak Valge
Ain Rekkand Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus - majandusühendusest regionaalseks julgeoleku tagajaks (Libeeria kodusõja näitel). Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Tarmo Soo Konfliktiohjamine ja -lahendamine Suessi kriisi näitel. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Tõnu Soots Alkoholi keeluseadus Ameerika Ühendriikides 1920-1933: põhjused ja tagajärjed. Juhendaja: lekt. Reigo Lokk
Maris Vain Kambodza aastatel 1975-1979 ja selle perioodi mõjud riigi üldharidussüsteemile. Juhendaja: lekt. Karin Hiiemaa
Maris Viibur Pealekaebamiste problemaatika Saksa okupatsiooni perioodil (1941-1944) Eestis. Juhendaja: van.teadur Aigi Rahi-Tamm
Alla Vinitsenko Kes olid Hitleri valijad? Juhendaja. dots. Olaf Mertelsmann
Karin Öövel Teravilja kaitseseaduse väljatöötamine ja rakendamine (1930-1934). Juhendajad: dots. Ago Pajur ja dots. Jaak Valge

 

Viited:

Cliohnet

Cliohres

Nordic Spaces

ETIS

 

 

 

 

 

 

Ajaloo ja arheoloogia instituut Lossi 3 - 404 / Tartu / 50090